Danh sách 13 cán bộ đoàn công tác hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
Đến 19 giờ 20 phút tối nay (15-10), tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 13 thi thể Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12-10. Đó là các đồng chí:
f5bbx18bbfx1869bx10cd5x12298x195b8x1607dxfb90x19869xX7x10595x10cbbx150a7x18c96x189f0x1387dxX5x12d3axXax197fax11bccxX6x1512axX1xX3xX7x19189xX4xX1xX3xX2x12288xX3xX4xX19xX15xX3x156d1x1518exX3x17bd6x170bbx10a8bxX15xX3xX4x14627xX15x13476xX3xXexX19xX4xX3xX1x1297bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXex10441xX28xX15xX2fxX3x10bf8xX1xXdxX3xX5xX29x11ef5xX3xX15xX1xXdx101fbxX49xX3x16fa9x18f5axX3xXexfefcxX49xX3xX43xXdx133b8xX49xX3xX4x100bbx16009xX3xX15x18344xX15xX0x1189axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b74xX10xX6x173d4xXaxX12x15acaxX5axX15xX3xX2x17fb0xX3xX2fxXdx1803cxX3x13f28x13c2dxX3xXbxX1x1787cxXexX3xXex10662xXdxX3xX15xX6xX36xX3x193f7xX2x199b7x1303axX2xX86x11794x16e26xX3xXexX62xXdxX3x1092bxfa2axX3x19343xX1xX28xX15xX2fxX3x14107xX5fx1212dxX15xX9cxX3xX1xX5fxX36xX4exX15xX3xXa5xX1xX28xX15xX2fxX3xX7axXdx13247xX15xX9cxX3xXex10badxX15xX1xX3xXcxX1x1028fxX6xX3xXcxX1xXdx11997xX15xX98xX74xX5fxX5axX9cxX3xX5x128edxX4xX3xX5x1558ax1724cxX15xX2fxX3xXexX55xX49xX3xX43xXdxX5axX49xX3xX4xX5exX5fxX3xX15xX62xX15xX3x13922xX3xf728xXf3xX3xX4xX1xXc4xX3xX1xX5fxX36xX3xXexXdxXbfxX15xX3xXbxX1xXddx125a7xX15xX2fxX3x15e85xX5fxXadxX15xX3xX43xX1xX5fxX3x13ca2xX3xX27xXa3xX3xXexX55xX49xX3xXexX1x10d7dxX36xX3xX2xX1exX3xXexX1xXdxX3xXexX1x119d7xX3xX7axX28xX29xX15xX3xX4xX19xX15xX3xX24xX25xX3xX4xX2dxX15xX2fxX3xXexX19xX4xX3xX2fx18514xXbxX3xX15xX62xX15xX3xX1xX2dxX49xX3xX2xX85xX98xX2xX86x15db0xX3xX7ax11f89xX3xX5xX29xX3xX4xX19xX4xX3xX27x162b6xX15xX2fxX3xX4xX1x145d0x17350xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18bc0xX28xX77xX36xXaxX12xX0xXdxX49xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xXexX1xX5fxX49xX24xX3xX77xX1xXdxX77xX10xX3xXdx11b93xX10xX15xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxfab3xXdxX77xXexX1xX168xX3xX97x1058fxX97xXbxXa2x17343xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX168xX3xX1ex192e0xX115xXbxXa2xX1b3xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX65xX65xXdxX154xX24xX6xX28xXexX1xX6xX15xX1xX1xX28xX6xX154xX51xX15xX65xX15xX10xX1a7xX7xX65xX85xX86xX115xX2xX65xX2xX86xX97xX77xX115xX85xX2xX115xX97xX1exX1bexXexX7fxX1bexX1bexX85xX5x10cdfxX98xX2xX86xX97xX77xX115xX85xX2xX115xX115xX2xX1exXexX1exX1afxX86xX97xX5xX85xX154x17270xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX2xX1exX3xX4xX19xX15xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX2fxX3xXexX19xX4xX3xX1xX36xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX3exX28xX15xX2fxX3xX43xX1xXdxX3xX5xX29xX49xX3xX15xX1xXdxX4exX49xX3xX51xX52xX3xXexX55xX49xX3xX43xXdxX5axX49xX3xX4xX5exX5fxX3xX15xX62xX15xXaxX3xX1a7xXdxX77xXexX1xX9xXaxX97xX1afxX97xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX1exX1bexX115xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX2xX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXcxX1xXdxX5axX5fxX3xXexXddx196e7xX15xX2fxX3x14ab6x120f7x15c95x13434xf786xX2b7xX3x12bb7x1200dxX2b7xX3x15068x147a3xX2b7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXa5xX1xX157xX3xXexXddxX3xX5xX4exX15xX1xX3xX10cxX5fxXadxX15xX3xX43xX1xX5fxX3xX115xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX85xX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xX7axX62xXdxX3xXexX19xX3xX2b7xX2b8xX2b9xX2baxX2bbxX2b7xX3xX74x112b2xX2b9xX3xX74x122adxX2b7xX2b8xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXa5xX1xX157xX3xX4xX52xX4xX3xXexX3exXddxXf3xX15xX2fxX3xX198xX52xX4xX3xX198xX5exX5fxX3xX1xX25xX9cxX3xX198xX5exX5fxX3xX15xX62xX15xX9cxX3xX178xX25xX3xX10cxX5fxX8exX4xX3xXbxX1x1210axX15xX2fxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX1exX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXcxX3exX5fxX15xX2fxX3xXexX19xX3xX178xX32fx13653xX3xXa5xX74xX3afxX3xX198x12b13xX2b7xX2b8xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXa5xX1xX157xX3xX4xX1x16bb8xX3xX15xX1xXdxX4exX49xX3xX74x192f2xX5fxX3xX4x12eefxX15xX3xX10cxX5fxXadxX15xX3xX43xX1xX5fxX3xX115xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX115xX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXcxX3exX5fxX15xX2fxX3xXexX19xX3xX2b7xX2b8xX2b9xX2baxX2bbxX2b7xX3xXcxX3afx146bcxX2b7xX3xX13x17882xX2b7xX2b8xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXa5xX1xX157xX3xXexX3exXddxXf3xX15xX2fxX3xXa5xX1xX380xX15xX2fxX3xXcxX19xX4xX3xX4xX1xXdxX5axX15xX3xX10cxX5fxXadxX15xX3xX43xX1xX5fxX3xX115xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX97xX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXcxX1xXddxXdexX15xX2fxX3xXexX19xX3xX74x10047x14e85xX2b7xX2b8xX3xX2c2xX2c3xX3afxX3xX2bexX2b9xX3afxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXa5xX1xX157xX3xXexX3exXddxXf3xX15xX2fxX3xXa5xX1xX380xX15xX2fxX3xXa2xX10xX3xX49xX19xX36xX3xX98xX3xX198xX52xX4xX3xf9dax159cdxX3xXexX1xX5fxX3e8xXexX3xX10cxX5fxXadxX15xX3xX43xX1xX5fxX3xX115xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX1fdxX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXcxX3exX5fxX15xX2fxX3xXexX19xX3x18138x14fe2xX3xXcx14178xXcxX3xXcxX74x16f85xX2b7xX2b8xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXa5xX1xX157xX3xX5x19cccxX3xX27xX28xX29xX15xX3xXexX3exXddxXf3xX15xX2fxX9cxX3xXcxX1xX6xX49xX3xX49xXddxX5fxX3xXexX3exXddxXf3xX15xX2fxX3xX52bxX55cxX3xX27xX28xX29xX15xX3xXcxX1xX2dxX15xX2fxX3xXexXdxX15xX3xX1bexX86xX9cxX3xX10cxX5fxXadxX15xX3xX43xX1xX5fxX3xX115xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX1afxX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXcxX3exX5fxX15xX2fxX3xXexX19xX3xXcx1479cx17427xX2b7xX3xX2c2xX3afxX2b7xX74xX3xX74x1486cxX3afxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXa5xX1xX157xX3xXexX1xX6xX49xX3xX49xXddxX5fxX3xXexX3exXddxXf3xX15xX2fxX9cxX3xX178xX25xX3xX198xX74xX10cxXf5xX3xXexXc4xX15xX1xX3xXcxX1xXcaxX6xX3xXcxX1xXdxXd0xX15xX98xX74xX5fxX5axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX1bexX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xX7axX62xXdxX3xX8axX36xX3xXcxX3b6xX2b7xX3xXcxX74xX52fxXcxX3xX178xX5d0xX4a4xX3xXa5xX74x101c2xX198xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXcxX3exXddxXf3xX15xX2fxX3xX178xX6xX15xX3xX198xX2dxX15xX2fxX3xX24xXdxX15xX1xX9cxX3xXa5xX1xX380xX15xX2fxX3xXcxX1xX6xX49xX3xX49xXddxX5fxX9cxX3xX178xX25xX3xX198xX74xX10cxXf5xX3xXexXc4xX15xX1xX3xXcxX1xXcaxX6xX3xXcxX1xXdxXd0xX15xX98xX74xX5fxX5axX154xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX7fxX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xX7axX62xXdxX3xX8axX36xX3xX2b7xX2b8xX2b9xX2baxX2bbxX2b7xX3xX198xX5d0xX2b7xX74xX3xX198xfc6bx12135xX2b7xX2b8xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xX7axX62xXdxX3xX27xX25xXdxX3xXexX3exXddxXf3xX15xX2fxX9cxX3xX7axX62xXdxX3xX27xX25xXdxX3xX1fdxX9cxX3xXcxXdxX12cxX5fxX3xX27xX28xX29xX15xX3xX85xX9cxX3xX52bxX55cxX3xX27xX28xX29xX15xX3xXcxX1xX2dxX15xX2fxX3xXexXdxX15xX3xX1bexX86xX9cxX3xX10cxX5fxXadxX15xX3xX43xX1xX5fxX3xX115xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX2xX86xX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXcxX1xXddxXdexX15xX2fxX3xX8axX36xX3xX10cxX2b7xX198xX2b7xX3xX7axX3afxX2b7xX74xX3xX2bexX2bfxX2b7xX3xXcxX5c6xX2b9xX2b7xX2b8xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xX7axX29xXdxX3xXexX3exXddxXf3xX15xX2fxX3xX2xX97x170b4xX9cxX3xX7axX62xXdxX3xX27xX25xXdxX3xX1fdxX9cxX3xXcxXdxX12cxX5fxX3xX27xX28xX29xX15xX3xX85xX9cxX3xX52bxX55cxX3xX27xX28xX29xX15xX3xXcxX1xX2dxX15xX2fxX3xXexXdxX15xX3xX1bexX86xX9cxX3xX10cxX5fxXadxX15xX3xX43xX1xX5fxX3xX115xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX2xX2xX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXcxX1xXddxXdexX15xX2fxX3xX8axX36xX3xX10cxX2b7xX198xX2b7xX3xXcxX5c6xX6f2x16cfaxX2b7xX2b8xX3xX2c3xX2b7xX74xX3xX10cxX2b9x11440xX198xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xX2b7xX1xXadxX15xX3xX51xXdxXd0xX15xX3xX7axXdxX4exXbxX3xX24xX19xX28xX3xX4xX1xXdxX5axX15xX3xX77xf5c1xX4xX1xX9cxX3xXa5xX1xX380xX15xX2fxX3xXcxX1xX6xX49xX3xX49xXddxX5fxX9cxX3xX178xX25xX3xX198xX74xX10cxXf5xX3xXexXc4xX15xX1xX3xXcxX1xXcaxX6xX3xXcxX1xXdxXd0xX15xX98xX74xX5fxX5axX154xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX2xX85xX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xX2b7xX2b8xX2b9xX2baxX2bbxX2b7xX3xX2bexX2bfxX2b7xX3xX178x19a41xX2b7xX74xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xX198xX1xX3dfxX3xXexX87fxX4xX1xX3x153d7xX36xX3xX24xX6xX15xX3xX2b7xX1xXadxX15xX3xX77xXadxX15xX3xX1xX5fxX36xX4exX15xX3xXa5xX1xX28xX15xX2fxX3xX7axXdxXbfxX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX2xX1exX154xX3xX7axX161xX15xX2fxX3xX4xX1xX167xX3xXa5xX74x16472xX2c2xX3xX2bexX2bfxX2b7xX3xX74xX6f2x158c1xX2b7xX2b8xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX28xX77xX36xXaxX12xX98xX3xX198xX1xX5exX4xX3xX51xX52xX168xX3xXcxX3exXddxXf3xX15xX2fxX3xXbxX1xX380xX15xX2fxX3xXcxX1xX2dxX15xX2fxX3xXexXdxX15xX3x1391bxX3xXcxX5fxX36xXd0xX15xX3xXexX3exX5fxX36xXbfxX15xX3xX198x15119xX15xX2fxX3xXcxX1xX2dxX15xX2fxX3xXexXdxX15xX3xX27xXdxX4exX15xX3xXex188faxX3xXcxX1xXcaxX6xX3xXcxX1xXdxXd0xX15xX3xX74xX5fxX5axX154xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX28xX5fxX3exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3x1933bxX77xX15xX77xX154xX51xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX28xX5fxX3exX4xX10xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX3exX10x127ebxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX168xX65xX65xX1a7xX1a7xX1a7xX154xX9e2xX77xX15xX77xX154xX51xX15xX65xXa2xX6xX98xX1xX28xXdxX65xXexXdxX15xX98xXexX5fxX4xX65xX77xX6xX15xX1xX98xX7xX6xX4xX1xX98xX2xX1exX98xX4xX6xX15xX98xX24xX28xX98xX77xX28xX6xX15xX98xX4xX28xX15xX2fxX98xXexX6xX4xX98xX1xX36xX98xX7xXdxX15xX1xX98xXexX3exX28xX15xX2fxX98xX43xX1xXdxX98xX5xX6xX49xX98xX15xX1xXdxX10xX49xX98xX51xX5fxX98xXexXdxX49xX98xX43xXdxX10xX49xX98xX4xX5fxX5fxX98xX15xX6xX15xX98xX1fdxX115xX86xX7fxX1fdxX115xXaxX12xX1xXexXexXbxX7xX168xX65xX65xX1a7xX1a7xX1a7xX154xX9e2xX77xX15xX77xX154xX51xX15xX65xXa2xX6xX98xX1xX28xXdxX65xXexXdxX15xX98xXexX5fxX4xX65xX77xX6xX15xX1xX98xX7xX6xX4xX1xX98xX2xX1exX98xX4xX6xX15xX98xX24xX28xX98xX77xX28xX6xX15xX98xX4xX28xX15xX2fxX98xXexX6xX4xX98xX1xX36xX98xX7xXdxX15xX1xX98xXexX3exX28xX15xX2fxX98xX43xX1xXdxX98xX5xX6xX49xX98xX15xX1xXdxX10xX49xX98xX51xX5fxX98xXexXdxX49xX98xX43xXdxX10xX49xX98xX4xX5fxX5fxX98xX15xX6xX15xX98xX1fdxX115xX86xX7fxX1fdxX115xX0xX65xX6xX12xX0xX65xXbxX12