(Baothanhhoa.vn) - Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Thọ Xuân, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Thọ Xuân, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới của Huyện ủy Thọ Xuân.

Xác định thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế là việc quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, ban thường vụ huyện ủy đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trong quá trình thực hiện cần phải có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng lộ trình cụ thể, xác định trách nhiệm của từng cấp, ngành; đưa ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn; nghiên cứu kỹ các điều kiện cụ thể của đơn vị, làm từng bước, khoa học, dân chủ, công khai, nhất là trong sắp xếp, bố trí cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Cùng với đó, làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC), các đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, CCVC. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã giảm 103 biên chế, trong đó 6 tháng đầu năm 2018 đã giảm được 22 biên chế; sáp nhập 2 chi bộ trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp với trung tâm dạy nghề thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện.

Định hướng sắp xếp kiện toàn tổ chức đã được huyện Thọ Xuân xác định theo lộ trình, vì vậy, để giảm đầu mối, giảm đến mức thấp nhất cấp trung gian, cấp phó, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, huyện ủy hướng đến nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Với cách bố trí chức danh kiêm nhiệm để giảm bớt đầu mối, huyện Thọ Xuân giảm được một biên chế đồng thời giảm được một khâu trung gian, giúp việc tuyên truyền, phổ biến nghị quyết nhanh chóng, trực tiếp, hiệu quả hơn. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy được ban thường vụ huyện ủy phân công kiêm nhiệm vị trí giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cho biết: Nhất thể hóa chức danh là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Tuy đảm nhận hai vai nhưng do sắp xếp công việc hài hòa cho nên trong quá trình lãnh đạo hai cơ quan, bản thân luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, sau khi kiện toàn, sắp xếp lại, hầu hết các đơn vị trên địa bàn huyện đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tư tưởng của đội ngũ cán bộ, CCVC phấn khởi, tích cực nâng cao hiệu quả làm việc. Trong thời gian tiếp theo, về khối chính quyền, huyện sẽ tiếp tục sáp nhập chi bộ đài truyền thanh - truyền hình huyện và đảng bộ cơ quan UBND; sáp nhập chi bộ Trường THCS và Trường Tiểu học Thọ Thắng; xây dựng phương án sáp nhập văn phòng đảng ủy với văn phòng UBND các xã, thị trấn; sáp nhập phòng y tế huyện với phòng lao động - thương binh và xã hội huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh; đồng thời giải thể một số đơn vị: Chi nhánh dược phẩm Thọ Xuân, chuyển sinh hoạt cho đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa; trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, giải thể Trường THPT Lê Văn Linh, chuyển đảng viên về sinh hoạt tại nơi công tác theo quyết định điều động của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo...

Đồng chí Hà Thị Ngân, trưởng phòng nội vụ huyện, nhấn mạnh: Tinh giản biên chế là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Thọ Xuân, vì thế đến năm 2021, huyện quyết tâm thực hiện đạt được mục tiêu giảm 10% số biên chế.


Bài và ảnh: Lê Phượng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]