(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012 – 2020 (sau đây gọi là nghị quyết) xác định: BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh đã mang ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong công nhân, viên chức, lao động

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012 – 2020 (sau đây gọi là nghị quyết) xác định: BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động.

Cán bộ công đoàn phát tờ rơi tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT cho công nhân Công ty TNHH Giầy Annoza Việt Nam.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ); Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về nội dung của nghị quyết; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, trong đó tập trung tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản liên quan đến NLĐ và NSDLĐ trong tỉnh. Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ BHXH, BHYT cho NLĐ, NSDLĐ trong các doanh nghiệp (DN) được đa dạng hóa các hình thức tổ chức, như: Tờ gấp, sổ tay hỏi đáp pháp luật; qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tin, pa nô, tủ sách pháp luật, qua đĩa VCD trong các DN; tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, hội thi... 5 năm qua, công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. LĐLĐ tỉnh đã lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT đến công nhân, lao động (CNLĐ) trong các DN thông qua các hoạt động, như: Tư vấn pháp luật lưu động tại các DN, khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Cán bộ tư vấn pháp luật công đoàn lựa chọn thời gian phù hợp vận động NSDLĐ cho tiếp xúc với CNLĐ ngay tại cơ sở sản xuất, tập hợp những thắc mắc của công nhân về chế độ chính sách để giải đáp thắc mắc; đồng thời đến các khu nhà trọ của CNLĐ vừa nắm bắt tình hình tư tưởng, vừa tuyên truyền pháp luật. Kết quả, đã tư vấn lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại DN được 240 buổi với 79.680 lượt CNLĐ tham gia; 336 buổi tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ cho hơn 11.040 lượt CNLĐ tham dự; tiếp nhận 1.728 lượt ý kiến phản ánh của CNLĐ; hàng trăm cuộc được tư vấn qua điện thoại về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ lao động... Sau những buổi tuyên truyền đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của NLĐ, NLĐ cũng hiểu rõ thêm vai trò, trách nhiệm, đóng góp của mình đối với sự phát triển của DN.

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, LĐLĐ tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp công tác với BHXH tỉnh; đồng thời công đoàn cấp trên cơ sở cũng đã ký kết các quy chế, kế hoạch với cơ quan BHXH cùng cấp. Qua đó, đã tuyên truyền rộng rãi những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; góp phần nâng cao nhận thức của NSDLĐ và NLĐ về quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc thực hiện các quy định của Luật BHXH, BHYT ở các DN, đơn vị. 5 năm qua, hai ngành đã phối hợp hiệu quả trong việc nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là việc phát sinh trong thực tiễn; giải quyết khiếu nại, tố cáo và đơn, thư về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho NSDLĐ; phối hợp tìm giải pháp khắc phục, giải quyết, bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại một số đơn vị sử dụng nhiều lao động; tham gia tổ thu nợ liên ngành để đôn đốc thu nợ tiền BHXH, BHYT tại các DN nợ đọng với số tiền lớn, thời gian kéo dài...

Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, CNVCLĐ và nhân dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nên số người tham gia BHXH, BHYT tăng lên hàng năm; quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về BHXH, BHYT vào chương trình công tác hàng năm của đơn vị; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác BHXH, BHYT; thường xuyên phối hợp tuyên truyền các đơn vị sử dụng lao động để hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT... Phấn đấu đến năm 2020 có 100% các đơn vị, DN đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho NLĐ; 100% CNVCLĐ tham gia và được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.


Bài và ảnh: Nguyễn Thanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]