(Baothanhhoa.vn) - Khép lại năm 2018, tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp ước đạt 2,68%, sản lượng lương thực có hạt đạt 1,61 triệu tấn, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt gần 27.600 tỷ đồng, tăng 0,79% so với kế hoạch và 3,9% so với cùng kỳ. Từ những kết quả đạt được, năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 2,7% trở lên. Trong đó, nông nghiệp 1,7%, lâm nghiệp 5,3%, thủy sản 7%; sản lượng lương thực có hạt đạt 1,6 triệu tấn trở lên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện các giải pháp tăng trưởng ngành nông nghiệp

Khép lại năm 2018, tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp ước đạt 2,68%, sản lượng lương thực có hạt đạt 1,61 triệu tấn, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt gần 27.600 tỷ đồng, tăng 0,79% so với kế hoạch và 3,9% so với cùng kỳ. Từ những kết quả đạt được, năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 2,7% trở lên. Trong đó, nông nghiệp 1,7%, lâm nghiệp 5,3%, thủy sản 7%; sản lượng lương thực có hạt đạt 1,6 triệu tấn trở lên.

Thực hiện các giải pháp tăng trưởng ngành nông nghiệp

Mô hình liên kết chăn nuôi gà lông màu tại huyện Lang Chánh.

Để đạt được mục tiêu về tốc độ tăng trưởng, ngay từ những tháng đầu năm, ngành nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả và bền vững. Theo đó, trong trồng trọt, ngành nông nghiệp và các địa phương đang định hướng, chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp, HTX, bà con nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng; tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế; phát triển chuỗi liên kết sản xuất, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản xuất rau quả chế biến và xuất khẩu. Đối với chăn nuôi, ngành nông nghiệp hướng dẫn các địa phương điều chỉnh quy mô đàn gia súc, gia cầm phù hợp với nhu cầu thị trường, chuyển mạnh sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn, bền vững; cải tạo giống vật nuôi theo hướng tăng tỷ lệ giống có năng suất, chất lượng cao; tăng cường quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, vật tư đầu vào và tập trung phát triển các sản phẩm lợi thế. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển chăn nuôi, nhất là các dự án đầu tư phát triển theo chuỗi.

Cùng với việc nỗ lực thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển cây trồng, chăn nuôi, để thực hiện mục tiêu nâng cao tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, ngành nông nghiệp và các địa phương đã tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành kế hoạch trồng 10.000 ha rừng tập trung trong năm 2019; trước mắt là chuẩn bị hiện trường, cây giống và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức có hiệu quả Tết Trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Thực hiện tốt công tác khoán bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng, thâm canh rừng luồng; thúc đẩy việc cấp chứng chỉ rừng bền vững. Phát triển các sản phẩm lợi thế của tỉnh, như: Rừng gỗ lớn, luồng thâm canh tập trung, quế và khai thác dược liệu dưới tán rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm và đúng quy định của pháp luật các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, chế biến lâm sản, phá rừng trái pháp luật; thực hiện nghiêm việc chấm dứt khai thác gỗ gia dụng rừng tự nhiên, khai thác tận thu, tận dụng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác.

Tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi phù hợp với lợi thế so sánh của từng địa phương; phát triển mạnh nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành nuôi tốt, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ đối với con ngao tại các huyện ven biển và tìm các giải pháp để phát triển nuôi cá rô phi hiệu quả, bền vững. Đẩy mạnh khai thác xa bờ, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị chế biến, bảo quản trên tàu nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch. Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tăng cường, củng cố, phát triển sản xuất trên biển theo mô hình tổ đoàn kết gắn khai thác, bảo quản sản phẩm với chế biến, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng nghề ở địa phương. Ngoài ra, ngành nông nghiệp đã và đang đẩy mạnh chế biến nông, lâm sản và thủy sản bảo đảm vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa tiêu thụ kịp thời nông sản cho nông dân và đa dạng hóa sản phẩm tiêu dùng, phấn đấu nâng tổng mức kim ngạch xuất khẩu năm 2019 lên 173,75 triệu USD; trong đó, nông sản 13,75 triệu USD, thủy sản 106 triệu USD, lâm sản 54 triệu USD. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn cho những sản phẩm đang có biểu hiện cung vượt quá cầu hoặc khó khăn về thị trường. Chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, thiết kế sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường kiểm soát chất lượng các mặt hàng, nhất là các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe nhân dân.

Bài và ảnh: Hương Thơm


Bài Và Ảnh: Hương Thơm


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]