(Baothanhhoa.vn) - – Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân trong tỉnh về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung, quản lý rác thải vì nông thôn bền vững nói riêng, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh

– Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân trong tỉnh về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung, quản lý rác thải vì nông thôn bền vững nói riêng, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh các phong trào BVMT, đặc biệt là khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo bước chuyển biến mới trong công tác BVMT; đồng thời có sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị truyền thông và lực lượng làm công tác tuyên truyền về môi trường để tổ chức thành công các hoạt động BVMT hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở về chủ đề hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 đề các tầng lớp nhân dân biết và tham gia các hoạt động BVMT.

Từ nay đến hết ngày 30-9-2018, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai các họat động như đã nêu trên để hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.


BĐT (nguồn: UBND tỉnh)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]