(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-12, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Lương Sơn (Thường Xuân).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Lương Sơn (Thường Xuân) về đích nông thôn mới

Sáng 8-12, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Lương Sơn (Thường Xuân).

Các thành viên trong đoàn thẩm định đã đi khảo sát thực tế các công trình hạ tầng, như nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thăm các cơ sở đông y gia truyền trên địa bàn xã. Đồng thời, nghe UBND xã báo cáo về quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, xã Lương Sơn đã chú trọng tuyên truyền mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất, hạ tầng. Sau hơn 7 năm xây dựng NTM, xã Lương Sơn đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 31,5 triệu đồng/người/năm, tăng 18,3 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo còn 8,13%, giảm 33,37% so với năm 2011 và không có nợ đọng trong quá trình xây dựng NTM.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và báo cáo thẩm tra của UBND huyện Thường Xuân, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM đã thống nhất bỏ phiếu xã Lương Sơn đạt 19/19 tiêu chí NTM. Kết quả này là cơ sở để Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, bỏ phiếu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018.


Hương Thơm


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]