(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Ngọc Lặc làm tốt công tác tuyên truyền miệng

Thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước trên hệ thống phát thanh ở xã Kiên Thọ.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, cấp ủy từ huyện đến cơ sở của huyện Ngọc Lặc luôn chú trọng tới việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng chí Quách Văn Khởi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Lặc cho biết: “Ban Tuyên giáo đã hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống tốt, có kinh nghiệm thực tiễn và năng lực tuyên truyền để xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện”. Nhờ đó mà hiện nay 100% báo cáo viên trên địa bàn đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đây chính là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Để công tác tuyên truyền miệng có chiều sâu, ban thường vụ huyện ủy giao trách nhiệm cho ban tuyên giáo huyện ủy trực tiếp điều hành hoạt động của báo cáo viên theo quy chế, phân công địa bàn, lĩnh vực phụ trách, báo cáo viên duy trì sinh hoạt định kỳ tháng/1 lần để nắm bắt về tình hình thời sự trong và ngoài nước, những định hướng lớn về công tác tư tưởng... Cùng với đó, duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên huyện ủy thường xuyên theo định kỳ, tạo nếp sinh hoạt chính trị cần thiết góp phần nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chính trị, tác phong nghề nghiệp cho đội ngũ báo cáo viên. Qua đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được cung cấp kịp thời thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, những vấn đề có tính thời sự của Trung ương và địa phương; triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương cần phải có sự tập trung, thống nhất cao; những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế nổi bật được cán bộ, đảng viên và dư luận trong nhân dân quan tâm; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong nội bộ Đảng, trong dư luận nhân dân; về tình hình an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; về biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Có thể khẳng định, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn huyện Ngọc Lặc ngày càng đa dạng, phong phú, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng đã góp phần khắc phục, đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, định hướng dư luận, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, nên công tác kiện toàn tổ chức và quản lý, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đôi lúc còn bất cập. Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chậm đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở thiếu thường xuyên. Ở cơ sở, một số nơi chưa làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy trong tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Mặt khác, đội ngũ báo cáo viên nhất là cơ sở thường xuyên thay đổi, hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, hoạt động chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin từ trên xuống, chưa thực hiện tốt việc đối thoại, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, trong thời gian tới, huyện Ngọc Lặc tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là ban tuyên giáo các cấp đối với hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung để định hướng công tác tuyên truyền, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng thông tin, bám sát tình hình thực tiễn, những vấn đề mới nảy sinh. Kịp thời phát hiện và tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, không để xảy ra những vấn đề phức tạp trên địa bàn.


Bài và ảnh: Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]