(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác thu là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm quyền lợi người lao động, ngay từ đầu năm, BHXH huyện Thọ Xuân phối hợp với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp hướng dẫn lập danh sách đăng ký tham gia BHXH, BHYT; cán bộ thu bám sát đơn vị, doanh nghiệp đôn đốc thu nợ, phối hợp tìm biện pháp tốt nhất để giúp doanh nghiệp nộp BHXH, BHYT cho người lao động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân: Triển khai nhiều biện pháp đôn đốc thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT

Xác định công tác thu là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm quyền lợi người lao động, ngay từ đầu năm, BHXH huyện Thọ Xuân phối hợp với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp hướng dẫn lập danh sách đăng ký tham gia BHXH, BHYT; cán bộ thu bám sát đơn vị, doanh nghiệp đôn đốc thu nợ, phối hợp tìm biện pháp tốt nhất để giúp doanh nghiệp nộp BHXH, BHYT cho người lao động.

Tư vấn phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện tại xã Xuân Trường.

Để bảo đảm thu theo kế hoạch được giao và bảo đảm quyền lợi cho người lao động, BHXH huyện đã thực hiện nhiều biện pháp, như: Tăng cường khai thác và mở rộng đối tượng tham gia tại các doanh nghiệp phát sinh mới, các đối tượng tham gia BHYT tự đóng theo hộ gia đình, BHXH tự nguyện; tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, tác phong phục vụ của cán bộ, viên chức; tăng cường công tác quản lý gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng thu các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến ngày 30-6-2018, BHXH huyện Thọ Xuân đã thu được 116.917 triệu đồng, đạt 92,24% kế hoạch giao. 6 tháng đầu năm 2018 đã phát triển mới 17 đơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, với 824 lao động; 30.734 học sinh có thẻ BHYT (đạt 100%); 23.574 người cận nghèo có thẻ BHYT, chiếm 93,3%; 17.767 người thuộc hộ nông nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT, chiếm 81,9%; 34.721 người thuộc hộ gia đình tự đóng tham gia BHYT, chiếm 67,16%...

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện tình trạng nợ đọng BHXH vẫn còn nhiều, đến ngày 30-6-2018, số tiền nợ đọng là 5.071 triệu đồng, trong đó có 7 doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, với số nợ là 2,9 tỷ đồng, chiếm gần 57,19% số nợ của toàn huyện.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 5-10-2017 của ban thường vụ huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2017 – 2020, BHXH huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT đến người lao động, chủ sử dụng lao động trên địa bàn huyện; tăng cường phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của huyện để tổ chức thanh tra, kiểm tra tập trung những đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài, để kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ và trách nhiệm thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; đề nghị xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, đặc biệt là đối với doanh nghiệp để số tiền nợ lớn hoặc kéo dài; cập nhật thực hiện thu nộp BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp thông tin danh sách đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý; định kỳ báo cáo cấp ủy, chính quyền huyện những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý theo quy định. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên đại lý thu các xã, thị trấn và bưu điện huyện đủ điều kiện, kỹ năng để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHYT và BHXH tự nguyện..., phấn đấu năm 2018 đạt và vượt kế hoạch giao, giảm nợ đọng dưới 1%.


Bài và ảnh: Tô Hà


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]