(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm, bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh; đồng thời, căn cứ nhiệm vụ, dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, Cục Thuế đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Tuy đã có nhiều nỗ lực, nhưng thực tế thu ngân sách trên địa bàn vẫn đạt thấp và để hoàn thành thu ngân sách năm 2018, những tháng cuối năm nhiệm vụ đặt ra cho ngành thuế là hết sức nặng nề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

Những tháng đầu năm, bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh; đồng thời, căn cứ nhiệm vụ, dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, Cục Thuế đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Tuy đã có nhiều nỗ lực, nhưng thực tế thu ngân sách trên địa bàn vẫn đạt thấp và để hoàn thành thu ngân sách năm 2018, những tháng cuối năm nhiệm vụ đặt ra cho ngành thuế là hết sức nặng nề.

Nhà máy Xi măng Long Sơn đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo; rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu mới phát sinh, để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách của các cấp. Đi đôi với đó, ngành thuế tiến hành phân loại người nộp thuế, các tình huống vướng mắc hoặc hành vi vi phạm các quy định về chính sách thuế theo nhóm và tuyên truyền, hỗ trợ theo chuyên đề, những nội dung vướng mắc để người nộp thuế chấp hành chính sách thuế tốt hơn... Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước tính cân đối 8 tháng đầu năm 7.970 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 847 tỷ đồng, đạt 46,6% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 92,4% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương 91 tỷ đồng, đạt 45,1% dự toán và bằng 65,1% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 667 tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán và tăng 19,9% so cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.175 tỷ đồng, đạt 76,8% dự toán và tăng 27,6% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 571 tỷ đồng, đạt 81,8% dự toán và bằng 97% so với cùng kỳ... Cũng theo đánh giá của Cục Thuế, thu ngân sách 8 tháng đạt thấp so với dự toán, nguyên nhân chủ yếu là do một số sản phẩm truyền thống, chủ lực của tỉnh có đóng góp quan trọng vào thu ngân sách, như bia, thuốc lá, xi măng, đường..., gặp khó khăn, sản lượng gia công bị cắt giảm và sản phẩm tiêu thụ chậm. Dự báo trong thời gian tới, một số mặt hàng truyền thống chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách tiếp tục có nguy cơ giảm và tác động không nhỏ đến thu ngân sách trên địa bàn.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được Bộ Tài chính và tỉnh giao, những tháng còn lại của năm 2018, Cục Thuế tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thu ngân sách ở từng địa bàn, từng đơn vị và nguồn thu mới phát sinh để giao dự toán phấn đấu cho từng phòng; chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, căn cứ vào nguồn thu từng lĩnh vực, từng sắc thuế có khả năng thu vượt so với dự toán được giao để bù đắp hụt thu từ một số lĩnh vực và thực hiện các giải pháp chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm đối với từng lĩnh vực, từng sắc thuế. Hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế đúng hạn; thường xuyên phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và chính quyền địa phương để theo dõi, giám sát chặt chẽ người nộp thuế. Thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước của từng đơn vị; rà soát, nắm chắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trọng điểm, như bia, thuốc lá, xi măng... và các công ty thủy điện như Trung Sơn, Hồi Xuân, Cửa Đạt... để thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên kịp thời. Cục Thuế phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các địa phương xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; đồng thời, có những giải pháp kích cầu tiêu dùng sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện đề án giám sát khai thuế đối với hoạt động khai thác cát, đá tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh để tăng thu ngân sách. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý đối với hoạt động khai thác tài nguyên và quản lý thuế; về phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình. Tiếp tục rà soát các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất đã có quyết định phê duyệt để chỉ đạo các chi cục thuế đôn đốc chủ đầu tư nộp vào ngân sách Nhà nước đúng thời hạn. Tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế rà soát các hộ khoán thuế chưa sát với thực tế quy mô kinh doanh, hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn để đánh giá quy mô kinh doanh làm cơ sở điều chỉnh mức thuế khoán. Triển khai đề án đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế bằng phương thức điện tử; tuyên truyền đến người nộp thuế về Đề án trao đổi thông tin với nộp thuế bằng phương thức điện tử (SIE). Chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát các đoàn kiểm tra tại các chi cục thuế, tập trung những đơn vị có kết quả thấp, không đạt chỉ tiêu phấn đấu nhưng có dấu hiệu rủi ro cao. Tiếp tục theo dõi các doanh nghiệp tỉnh ngoài có dự án sản xuất, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa về tình hình đăng ký kinh doanh, mở chi nhánh, thực hiện khai nộp tất cả các sắc thuế tại Thanh Hóa và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện thu ngân sách Nhà nước, Cục Thuế quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt và đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình; đồng thời, rà soát lại các đơn vị nợ thuế lớn, có khả năng thu để thực hiện biện pháp thu nợ, cưỡng chế kê biên tài sản, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... Tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thu nợ thuế quyết liệt, chủ động trong đôn đốc thu, rà soát đến từng doanh nghiệp. Ngành thuế phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát các dự án đấu thầu có sử dụng đất, quy định rõ từng khoản thu đối với các dự án. Thực hiện rà soát, phân loại nợ đối với các dự án đấu thầu có sử dụng đất; giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ ngành thuế để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Thường xuyên báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời đến các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế. Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, thông báo tình hình nợ đọng thuế trên địa bàn và đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. Chủ động phối hợp với kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cung cấp, trao đổi thông tin về số dư tài khoản, thực hiện nghiêm túc các quyết định cưỡng chế để thu hồi nợ thuế thông qua tài khoản của các doanh nghiệp hoặc tài sản thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.


Bài và ảnh: Xuân Hùng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]