(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 04–NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, từ năm 2017 đến nay các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp như: Tổ chức mít tinh phát động Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm, tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền, thông báo công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên truyềnsâu rộng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện Nghị quyết số 04–NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, từ năm 2017 đến nay các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp như: Tổ chức mít tinh phát động Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm, tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền, thông báo công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm...

Đã tổ chức 4.585 lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về an toàn thực phẩm với 403.530 lượt người tham dự. MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức cho 5.592 khu dân cư ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Tính đến cuối tháng 11-2018, toàn tỉnh đã xây dựng được 344 mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng 3 mô hình giết mổ tập trung gia súc, gia cầm an toàn thực phẩm, các huyện đã xây dựng được 1.208 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm, xây dựng được 191 siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 862 bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm...


Đức Minh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]